پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۲

روند ارزيابي آثار

آدرس دبیرخانه کتاب سال بانوان

تشريح روند ارزيابي آثار گروه هاي علمي در همايش كتاب سال بانوان

به گزارش دبير اجرايي همايش ارزيابي آثار گروه هاي زن و خانواده، علوم حديث، تاريخ و سيره، علوم تربيتي و روانشناسي، منطق و فلسفه و كلام به اتمام رسيده و همچنين ارزيابي آثار گروه هاي تفسير و علوم قرآن، علوم اجتماعي و جامعه شناسي، فقه و حقوق تا نيمه ي خرداد ماه به اتمام مي رسد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: