دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

فراوانی آثار رسیده به همایش کتاب سال بانوان

فراوانی آثار رسیده به همایش کتاب سال بانوان

amari

فراوانی آثار رسیده به همایش کتاب سال بانوان

آثار دریافتی از شرکت کنندگان در همایش کتاب سال بانوان بیش از 500 اثر به چندین زبان از جمله فارسی، عربی، انگلیسی  و ... است که در مرحله ارزیابی نهایی به سر می برند.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری مطلب: